VectorWorks 2015 - transform the world

Vectorworks จะทำให้งานของคุณง่ายขึ้นและนำการออกแบบไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ด้วยความสามารถและเครื่องมือใหม่ที่ส่งเสริมด้านสภาพแวดล้อมสามมิติ, ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน BIM ให้ดีขึ้น, เสนอทางเลือกด้านข้อความให้มากขึ้น, พัฒนาความสามารถการใช้งานให้ง่ายขึ้น, แลกเปลี่ยนข้อมูล DXF/DWG สะดวกมากขึ้น และให้คุณสมบัติต่างๆ, เนื้อหา, การควบคุม และความยืดหยุ่นกับผู้ใช้กว่าที่เคยมีมา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  VectorWorks